Trädfällning i sektioner i Uppsala

28 december 2021
jonas olsson

Träd som står där det är ont om plats, nära hus, vägar, cykel- och gångbanor kan inte fällas i ett enda stycke eftersom risken är alldeles för stor att någon eller något skadas. Dessa träd måste i stället tas ner bit för bit genom så kallad sektionsfällning. För att nå trädet och kunna utföra arbetet använder man sig oftast av en kranbil eller skylift. I de fall det är väldigt ont om plats kan man istället behöva klättra upp i trädet för att därifrån såga ner de olika sektionerna. 

Vid sektionsfällning sker arbetet väldigt kontrollerat och de olika delarna lyfts eller firas ner med hjälp av rep. I vissa fall kan man också släppa ner bitarna inom ett säkrat område, eller drop zone som det också kallas. Det krävs både särskild utrustning och kunskap för att kunna utföra en sektionsfällning och det finns därför företag som är specialiserade på detta. 

 

image

 

Att hjälpa till med att återställa marken efter trädfällningen

Behöver man hjälp med trädfällning i Uppsala kan det vara en god idé att först ta in kostnadsförslag från två eller tre olika firmor. Då de flesta företag som sysslar med trädfällning också erbjuder andra tjänster kan det vara bra att också fundera över hur mycket hjälp som behövs. Man brukar i de flesta fall också kunna få hjälp med att forsla bort trädet och även ta bort stubben genom fräsning; https://www.landskapsentreprenad.com/v%C3%A5ra-tj%C3%A4nster/tr%C3%A4df%C3%A4llning,-stubbfr%C3%A4sning-arborist-41668194.

Den som vill ha hjälp med trädfällning privat, i villaträdgården eller vid sommarstugan, kan använda sig av RUT-avdraget på själva arbetskostnaden. Men innan man fäller ett träd gäller det att tänka efter noga då det tar lång tid för ett träd att växa sig stort. Man måste också kontrollera noggrant att man får fälla trädet och att det verkligen står innanför ens egen tomtgräns. 

Fler nyheter