Hur kan man lyckas med konferenser?
Uncategorized

Hur kan man lyckas med konferenser?

Konferenser är vanligt hos företag och även inom offentlig förvaltning. Tyvärr kan det bli lite slentrianmässigt och många undrar varför den tänkta informationen inte riktigt gick fram. En del anställda tycker också att det är jobbigt med konferenser och att det bara tar tid från den ordinarie verksamheten. Något som kan verkar banalt men som är en viktig del är konferenssalar, små och trånga eller fel utformade kan störa en hel konferens. Det ska vara lätt att röra sig och det luften ska vara bra. Men innehållet i konferensen är såklart viktigast.

 

Delaktighet och rörelse

Långa konferenser kan vara slitsamma även om innehållet är bra. Då är det bra att försöka få personalen att röra på sig. Det kan därför vara bra att försöka boka in pass där de medverkande får röra på sig. Idag finns det exempelvis en del företag som kan få personalen att vara delaktiga genom att spela upp en teater. Arbetar man med kunder kan det vara bra att öva på att möta kunder genom teaterscenarion där några ur personalen får agera kund och andra bemöta kundernas problem. Som en teaterföreställning men med inriktning på bemötande helt enkelt.

 

 

Övernattning eller inte?

Det kan vara bra att ha en konferens med övernattning, på så sätt blir det mingel och man får lära känna varandra på ett bättre sätt. Här kan det också vara bra att ha någon form av planerad aktivitet. Alla är inte bekväma med att mingla utan tycker det är jobbigt att ta initiativ. Bordsplacering låter kanske tråkigt men det är ett bra sätt att bryta upp tajta grupper som kanske tenderar att alltid umgås. Att förlägga en konferens utanför staden kan vara bra så att inte några bestämmer sig för att göra staden istället. Då blir det mer naturligt att umgås och lära känna varandra mera djupgående.