Uncategorized

Hur kan man lyckas med konferenser?

Konferenser är vanligt hos företag och även inom offentlig förvaltning. Tyvärr kan det bli lite slentrianmässigt och många undrar varför den tänkta informationen inte riktigt gick fram. En del anställda tycker också att det är jobbigt med konferenser och att det bara tar tid från den ordinarie verksamheten. Något som kan verkar banalt men somContinue Reading ”Hur kan man lyckas med konferenser?”