Hur flödet går åt rätt håll

03 april 2020
jonas olsson
Hur flödet går åt rätt håll

Ventiler finns i de flesta slutna, och öppna, system, för att få flödet att gå åt rätt håll. Det handlar om att släppa ut men inte in, eller tvärtom. Och det kan även handla om hur mycket som ska passera, men då använder man oftast samlingsnamnet reglerventiler istället. Ventilerna sitter ofta på positioner som en avskiljare, och ett exempel på en ventil som de flesta har sett är de som sitter i väggarna på hus, för att släppa in frisk luft och släppa ut köks-os och instängd luft. Ytterligare fler ventiler som många kan känna till är de som sitter i däcken på cyklar och bilar, för att behålla lufttrycket i däcken, men även kunna släppa in luft för att fylla på däcktrycket. Och det är på ett liknande sätt som även ventiler i system, som man inte kan se med blotta ögat, sitter.

 

Utföranden och material

Vilket utförande man använder sig av i det system där ventilen ska sitta, beror helt på vad som ska flöda i systemet och hur viktigt det är att ventilen släpper igenom, respektive håller tätt. Detsamma gäller valet av material, som också ska anpassas efter tidigare beskrivning på behov. Ventiler är systemets dörrvakter och därmed kanske den viktigaste komponenten.

 

 

Underhåll och reparation

Eftersom ventiler ofta är utsatta för ett högt tryck och dessutom ofta är i ett material som skiljer sig från övriga systemet, är det en viktig komponent att ha löpande kontroll över. När man märker att något är fel, är det oftast redan för sent, och skadan har redan skett. Därför är det mycket viktigt att utföra regelbundna kontroller, underhåll och service på hela systemet och att ha extra fokus på just ventilernas skick. Många anlitar externa företag, som är specialister på ventiler, för att på alla sätt kunna känna sig trygga med att allt fungerar. 

Fler nyheter