Vad är HPLC?

22 oktober 2020
patrick pettersson

För lekmannen så är det många områden som verkar helt orimligt att kunna lära sig. Och dessutom kan det ge känslan av att man lika mycket gissar sig till saker som att man kan bevisa dem. Eller ha nytta av resultaten. 

Ett av de områdena är nog allt som sker inom laboratoriets värld. Så länge det inte handlar om att odla fram exempelvis grönsaker som ser annorlunda ut än de vanligtvis gör. För de vita rockarna och allvarsamma ansiktena kan göra att vem som helst känner sig lite ur sin säkerhetszon.

 

Att påvisa ett resultat

Många kommer kanske ihåg experimenten i skolan när man visade hur två ämnen reagerar vid kontakt. Det kunde vara att eldslågor slog ut eller att ett ämne plötsligt expanderade utom kontroll. Som experiment för att visa vad kemi är, kan man kalla det för slagfärdigt. Men det är egentligen raka motsatsen mot hur man arbetar inom områden som exempelvis kemi. 

Genom att använda utrustning, vätskor och exempelvis temperaturskiftningar kan man påvisa ganska många resultat, exempelvis om man vill testa ifall ett ämne ingår eller vad som händer vid speciella förhållanden. Däremot kommer man aldrig ner på mer detaljerad nivå på det viset.

 

 

En analytisk teknik

HPLC som finns exempelvis hos https://se.vwr.com/cms/chromatography_solutions_analytical_hplc_and_uhplc  är en av de analytiska tekniker som bland annat används inom kemi för att kunna skilja ut olika föreningar ur ett prov. En slags laboratorieuppgift som inte går att utföra på något annat sätt än med hjälp av just en HPLC. 

Men varför behöver man detta inom kemin? Jo, det kan till exempel handla om att man vill plocka ut vissa ämnen ur ett prov för att kunna bedöma mängden eller veta vad det faktiskt är för ämne. Man ser vilken funktion ämnet kan ha i sig själv samt när det kommer i kombination med andra.

Fler nyheter