Utnyttja markens möjligheter för vatten och energi

26 september 2019
william eriksson
Utnyttja markens möjligheter för vatten och energi

För den som inte har kommunalt vatten till sin fastighet är det av största vikt att ha en bra brunn. Om den befintliga brunnen börjar tappa i kvalitet, vilket kan märkas genom att vattnet sinar eller inte håller samma kvalitet som förr, är det dags att se över om man behöver borra en ny brunn. Om man har en grävd brunn, där grundvattnet behöver finnas i jordlagret runt 5-6 meter ner, är risken stor att vattentillgången inte blir tillräcklig och då kan en borrad brunn vara lösningen.

 

 

Brunnens kvalitet är avgörande

 

Det finns olika typer av borrade brunnar. Vad som är lämpligast beror bland annat på vilken typ av mark det handlar om. Det är viktigt att anlita en firma som är kunnig inom brunnsborrning för att säkerställa att man får bästa möjliga resultat. Brunnen ska vara tät mot ytvatten så att inte föroreningar når det vatten som ska pumpas upp. Det är därför viktigt att det skyddande locket ovan mark är av god kvalitet. En analys av vattenkvaliteten bör också göras i samband med borrningen. Även detta kan en erfaren firma för brunnsborrning erbjuda.

 

Bergvärme – en intressant energikälla

Förutom att borra efter vatten i berg kan man även borra för att utnyttja geoenergi, som i dagligt tal kallas bergvärme. Bergvärme är ett kostnadseffektivt uppvärmningsalternativ och passar för såväl privatbostäder som större fastigheter, exempelvis skolor eller industrier. Den som är intresserad av att skaffa en bergvärmeanläggning gör enklast i att anlita ett företag som kan erbjuda en helhetslösning. Med någon som kan ta hand om allt från analys av förutsättningarna till själva borrningen och installation av anläggningen behöver man som kund inte samordna dessa olika delar mellan olika entreprenörer. Den som är intresserad av bergvärme i Västerås kan exempelvis vända sig till Borrwik’s Brunns och Energiborrning AB: http://www.borrwik.se/.

Fler nyheter