När man behöver få tag i en låssmed snabbt

21 oktober 2021
patrick pettersson

editorial

Ibland behöver man snabbt få tag på en låssmed. Det kan vara så att man lyckats låsa in extranyckeln och behöver få hjälp av låsjouren. Kanske har man tappat bort nyckeln eller behöver byta låset av någon annan anledning. Flera har nog varit med om att nyckeln bara fastnat i låset och behöver hjälp att komma ut. Eller om det tråkiga inträffar och man råkar ut för ett inbrott, så kan man också behöva komma i kontakt med en kompetent låssmed.

 

Mer än att bara fixa lås

Det är mycket som låssmeden kan hjälpa till med. Skulle du behöva en extranyckel kan du skriva ett avtal med din låssmed som sedan kan kopiera din nyckel. Kolla så låssmeden har tillåtelse från din låstillverkare att kopiera nyckeln. En bra låssmed kan ofta kopiera både cylindernycklar och nycklar till privata kassaskåp på kundens begäran.

En låssmed kan även installera elektroniska passersystem och porttelefoner om man önskar ha det. Wallpads och postboxar är ytterligare områden som många låssmedsfirmor har expertis inom. En wallpad är en touchskärm med bland annat våningsregister och bokningssystem till tvättstuga. Även inbrottslarm går att installera med hjälp av en låssmed

 

 

En låssmed som har både kvalité och miljö i fokus

Se över behovet i ditt hem eller bostadsområde när det gäller några av dessa områden och kontakta din lokala låssmed och se vad denne kan göra för dig. Du kan hitta en miljöcertifierad låssmed i ISO-klasserna 9001 och 14001 som värnar om kvalité på sina varor och tjänster. 

Känner ni att det är dags att byta passersystem eller behöver ni se över lås, nycklar eller kanske installera ett larm? Ta kontakt med er låssmed och undersök vilka tjänster denne kan utföra i ert område. Många gånger blir man förvånad över vilken mångsidighet som kan erbjudas om man bara börjar kolla lite själv först.

Fler nyheter