Hur man inspekterar ett träd och när det behöver göras

30 juli 2022
Helen Johansson

editorial

Låt trädet besiktas då och då.

En trädinspektion är en process genom vilken ett träd bedöms med avseende på hälsa, säkerhet och risk. Syftet med en inspektion är att identifiera eventuella problem så att de kan åtgärdas innan de blir större problem. Trädinspektioner bör göras regelbundet, beroende på trädtyp och trädets placering. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur trädinspektioner utförs och när de behöver göras.

En trädinspektion utförs vanligtvis av en trädkirurg eller arborist. Trädet undersöks både från marken och uppifrån, vid behov med hjälp av en stege eller en bärkärra. Trädkirurgen letar efter eventuella tecken på sjukdom, förfall eller skador och kontrollerar även trädets strukturella stabilitet. När trädet har efter att ha bedömt trädet kommer trädkirurgen att ge råd om huruvida trädet behöver tas bort, beskäras eller behandlas på något sätt.

trädbesiktning

Tänk på trädets hälsa och allmän säkerhet.

Hur ofta en trädbesiktning behöver utföras beror på trädets art och placering. Om trädet till exempel står i ett område med mycket gångtrafik kommer det att behöver inspekteras oftare än ett träd på en avlägsen plats. Om trädet är känt för att vara sjukt eller ruttet måste det också inspekteras oftare än ett friskt träd.

En allmän tumregel är att träd bör inspekteras minst vartannat år. Men om du har några farhågor om om du har problem med trädets hälsa eller säkerhet, tveka inte att få det undersökt tidigare. Det är bättre att vara säker än att vara ledsen!

Om du behöver hjälp med trädinspektion eller trädborttagning kan du kontakta din lokala trädkirurg eller arborist redan idag. De kommer att kunna ge dig råd om den bästa åtgärden för ditt träd.

Det här är en allmän vägledning om trädinspektioner och hur ofta de ska utföras. För specifika råd, kontakta en trädkirurg eller arborist. De kan ge dig råd om vad som är bäst för ditt träd. Tack för att du läste!

Fler nyheter