Få hjälp att kontrollera eller åtgärda ventilation i Södertälje

04 december 2020
Cecilia Olsson

Bra ventilation är avgörande för en god inomhusmiljö och är otroligt viktigt vare sig det handlar om en bostad eller arbetsplats. En dålig inomhusmiljö kan nämligen leda till både fysiska besvär och materiella skador, något som både är onödigt och otrevligt. Det är därför viktigt att kontrollera att det finns fullgod ventilation och att den uppdateras samt servas vid behov. Vissa gånger behövs endast en justering medans det andra gånger är bäst att investera i ett nytt ventilationssystem.

Vad kan göra att det krävs en kontroll?

Det allra tydligaste tecknet på att det är dags att se över ventilationen är att någon eller några börjar uppvisa fysiska symptom. Det allra vanligaste är trötthet, huvudvärk samt luftvägsbesvär. Man kan även få en känsla av att det känns instängt och det kan lukta sämre i rummet eller lokalen. Dålig ventilation kan även leda till att det uppstår fuktskador i byggnaden som i sin tur kan leda till mögel och andra tråkiga besvär. 

När är det dags för en uppgradering?

Vid större renoveringar kan det ibland behövas ett nytt ventilationssystem. Det kan exempelvis handla om att fönster och dörrar blivit tätare vilket därmed ställer högre krav på ventilationen. Det kan också behövas en uppgradering eller justering om till exempel ett företag anställer mer personal eller köper in fler datorer och liknande maskiner som alstrar värme. 

Säkerställ god ventilation i fastigheten

För professionell hjälp med ventilation i Södertälje kan du kontakta XX ventilation & byggservice AB. De lyssnar alltid till kundens behov och tar fram kundspecifika lösningar som inte behöver kosta mer än nödvändigt. Inga kunder eller uppdrag är för små eller för stora och de kan allt inom ventilation. Till exempel så kan XX ventilation & byggservice hjälpa till med att rätta till fel, installera nya system samt även åtgärda mögel eller dålig lukt på vindar, i källare eller krypgrunder.

Fler nyheter