Att göra det enkelt med IVT värmepump i Stockholm

17 augusti 2021
Lily Hansen

Att värma upp hus och lokaler I Stockholm med hjälp av en IVT värmepump är att värma upp billigt och miljövänligt. När installationen är klar har man gjort sig själv en stor tjänst. Hemligheten med de olika sorters värmepumpar som finns är att de omvandlar redan befintlig solenergi till användbar värme för hus eller andra lokaler.

 

Det finns olika sätt att utvinna energin. Berg-, sjö- eller jordvärme bygger på att utvinna lagrad solvärme som redan finns i marken eller vattnet med hjälp av en värmepump. En luft/vatten-värmepump omvandlar värmen som finns i luften och som går att överföra till den vattenburna värmen i ett hus. De olika lösningar som finns gör att värmepumpar användas i hyreshus, bostadsrättsföreningar, sporthallar och villor. 

Genom att kontakta ett företag, till exempel https://vvs.teamwahlin.se/installation.php, kan man få hjälp med att välja vilken utrustning man ska ha. Att välja god kvalitet på utrustningen gör det till en långsiktig, trygg investering. Byggnadens storlek, nuvarande uppvärmningssystem och den omgivande tomten är avgörande för vilken värmekälla som är mest lämplig. 

Ett enkelt sätt att värma upp fritidshus eller andra mindre hus är att installera en luft/luft-värmepump där man inte behöver gräva eller borra för att komma åt värme. Installationen går på ett par timmar, pumpen tar inte mycket plats och sätts diskret mot väggen. Alla pumpar kan dessutom användas för att kyla ner luft under varma perioder.

 

 

Miljö- och resurssparande investering som lönar sig

Företag som arbetar med värmepumpar arbetar för att minimera sina produkters inverkan på miljön. Det är ett rent och miljövänligt alternativ. Med värmepumpen drar man dessutom ner på sina kostnader för elräkningar. Värmepumpen kan spara upp till åttio procent av värmekostnaderna vilket gör den till en investering som fort betalar sig. För att göra det ännu lättare kan man få lån för att finansiera investeringen.

Fler nyheter