Använd luft/luftvärmepump för att optimera arbetsmiljön

03 november 2022
Staffan Ehrlin

editorial

Använd luft/luftvärmepump för att optimera arbetsmiljön

Efter ett par av nedstängda kontor på grund av pandemin, är många nu redo att gå tillbaks till sina arbetsplatser, sina kontor och träffa kollegor igen och försöka hitta tillbaks till det som tidigare var det normala. Då kan det vara en tanke att se över hur inomhusklimatet ser ut på arbetsplatsen. Många har blivit bekväma i att jobba hemifrån, en plats där de till fullo kontrollerar temperatur och tillförsel av luft. Luftkvaliteten inomhus är viktig, och en luftvärmepump kan bidra till att förbättra den. Det finns en rad företag i Skåne om sysslar med luftvärmepumpar, som exempelvis Österlenkyla, du hittar deras tjänster och sortiment här: https://osterlenkyla.se/luft-luftvarmepumpar/index.html 

Luft/Luft värmepump

Hur den fungerar

En luftvärmepump är en anordning som pumpar värme från utomhusluften in i kontoret och kan användas för både uppvärmning och kylning. Värmepumpen skapar ingen ny energi, utan flyttar bara energi från en plats till en annan. På en luftvärmepump består i sin enklaste form av en kompressor, en kondensator och en förångare.

Kompressorn komprimerar köldmediegasen, vilket höjer dess temperatur. Den varma gasen passerar sedan genom kondensorn, där den avger sin värme till uteluften. Den kylda köldmediegasen passerar sedan genom förångaren där den absorberar värme från luften i kontoret. Den uppvärmda gasen skickas sedan tillbaka till kompressorn för att starta cykeln igen.

Luftvärmepumpar blir alltmer populära eftersom de är ett mer energieffektivt sätt att värma och kyla byggnader. De är också mer miljövänliga än traditionella värme- och kylsystem eftersom de inte använder fossila bränslen.

Om du funderar på att installera en luftvärmepump på ditt kontor finns det några saker att tänka på. Den första är enhetens storlek. Värmepumpens storlek avgör hur mycket värme den kan flytta och hur mycket ström den förbrukar. Den andra saken att ta hänsyn till är enhetens kapacitet. Kapaciteten är den maximala mängd värme som enheten kan flytta under en viss tid. Det är viktigt att välja en enhet med rätt kapacitet för ditt kontor.

Fler nyheter