Anlita juridisk hjälp vid en bouppteckning

30 juli 2020
william eriksson

När någon dör så måste den avlidne personens tillgångar och eventuella skulder skrivas ner på pränt. Det görs nästan som ett bokslut på en människas liv när hens liv är över. Det man bör göra vid händelse av någons död är att ta hjälp av en jurist eller advokat för hjälp med den så kallade bouppteckningen. På https://www.nordinsjuristbyra.se/tjanster/bouppteckning/ kan ni få hjälp av erfarna jurister att upprätta en bouppteckning. Det är väldigt viktigt att bouppteckningen ifråga blir rätt och helt komplett, och därför är det alltid bra att ta hjälp av en jurist. 

Vem ärver vad?

Det är mycket som ska tänkas på när någon avlider. Finns det några skulder eller tillgångar? Finns det någon eller några som ska ärva den avlidne och var den avlidne gift eller kanske bara sambo? Om man är gift när man avlider så tillfaller arvet ens make eller maka. Har man barn så fördelas arvet lika mellan de inblandade barnen.

Det är lite skillnad om det inte finns några barn eller någon make/maka. Är man sambo så behöver det finnas ett regelrätt testamente eller liknande för att denne ska kunna ärva den som har avlidit. 

När någon dör

När någon dör hastigt så kan det vara svårt för alla de inblandade, på många olika sätt. Argumentationer kan uppstå och gräl kan övergå i ren ilska när det handlar om bouppteckning och de tillgångar den avlidne har. Det är viktigt att se till att det finns ett testamente på de tillgångar som finns och det är också viktigt att skaffa hjälp. Den hjälp man kan få av en jurist med bouppteckning och eventuell fördelning av dödsboet kan vara avgörande för hur en familj klarar sig igenom situationen. Kommer familjen inte överens så kan det vara bra att lämna över dödsboförvaltningen till någon utomstående. 

Fler nyheter