Anlita bevakningsföretag för trygga evenemang
Bevakningsföretag

Anlita bevakningsföretag för trygga evenemang

Om man ska anordna ett event så är det mycket man behöver tänka på. Förutom att boka eventuell underhållning, mat, förfriskningar samt allt annat som ska hända under evenemanget så är det väldigt viktigt att man tänker på säkerheten. Som till exempel säkerheten inne i lokalen, är alla nödutgångar utmärkta som de ska och hur många personer får vistas i lokalen samtidigt. Är det ett offentligt evenemang där det kan komma väldigt mycket folk och alkohol serveras så behövs ordningsvakter. Det är en trygghet att anlita ordningsvakter som upprätthåller ordningen och säkerställer god service på allmänna evenemang. Under ett evenemang har ordningsvakterna ett gott samarbete med övrig personal på plats och en nära dialog med uppdragsgivaren. 

Ett företag som har lång erfarenhet av att hålla ordning och hyr ut ordningsvakter med gedigen utbildning är Blue Light Security. Det är ett auktoriserat bevakningsföretag som bedriver verksamhet i Västra Götalands län men har som mål att bemanna ordningsvakter över hela landet för att alltid kunna möta kunders behov oberoende av plats. Detta blir möjligt genom deras samarbete med alla större bevakningsföretag i Sverige. De vill att alla ordningsvakter som Blue Light Security bemannar ska ha samma villkor och förhållanden. 

En ordningsvakt har, som man hör av namnet, ansvar att bibehålla ordning. De har befogenhet att omhänderta berusade eller narkotikapåverkade personer som inte kan ta hand om sig själva eller utgör fara för andra. De har även befogenhet att avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör fara. En ordningsvakt ska först och främst försöka tala en person till rätta men om situationen kräver det får de utöva våld (dock inte mer våld än vad som krävs för att lösa situationen).    

Blue Light Security är ett bevakningsföretag som är auktoriserat av länsstyrelsen och har sitt huvudkontor i Göteborg. Du hittar mer information om företaget och dess tjänster på https://www.blsecurity.se/.